Hỗ trợ trực tuyến

  • - DĐ: (028)6680.4185
  • - DĐ: 0933.46.86.13
  • - DĐ: 0939.20.59.64
  • - DĐ: 01646.084.808
(028) 6680.4185
Khoá khách sạn > Khoá khách sạn ADEL-5500
Khoá khách sạn ADEL-5500
Xuất xứ: Công nghệ Mỹ( Made in China)
Mã sản phẩm: ADEL-5500
Mô tả: Khoá thẻ khách sạn ADEL-5500
Đơn giá:

THÔNG SỐ KĨ THUẬT: