Hỗ trợ trực tuyến

  • - DĐ: (028)6680.4185
  • - DĐ: 0933.46.86.13
  • - DĐ: 0939.20.59.64
  • - DĐ: 01646.084.808
(028) 6680.4185
Linh kiện kiểm soát ra vào > Khóa nam châm AR-0300M
Khóa nam châm AR-0300M
Xuất xứ: Made in Malaysia
Mã sản phẩm: AR-0300M
Mô tả: Khóa nam châm AR-0300M
Đơn giá:

THÔNGJ SỐ KĨ THUÂT:

AR-0300M - Electromagnetic Lock (300 lbs) - Khóa
nam châm đơn lực hút 300 LBS tương đương 150 kgs
- Applicable for glass door, wooden door, fireproof door
- Surface magnet : 170 L x 39 W x 21 H (mm)
- Strike plate : 130 L x 32 W x 11 H (mm)
- Voltage : 12/24 VDC
- Gross weight : 1.4 kg