Hỗ trợ trực tuyến

  • - DĐ: (028)6680.4185
  • - DĐ: 0933.46.86.13
  • - DĐ: 0939.20.59.64
  • - DĐ: 01646.084.808
(028) 6680.4185
Linh kiện kiểm soát ra vào > Khóa nam châm AR-0600DM
Khóa nam châm AR-0600DM
Xuất xứ: Made in Malaysia
Mã sản phẩm: LKKSRV2
Mô tả: Khóa nam châm AR-0600DM
Đơn giá:

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

AR-0600DM - Electromagnetic Double Lock (600 lbs)  -
Khóa nam châm đôi lực hút 600 LBS tương đương 300
kgs
- Applicable for glass door, wooden door, fireproof door
- Surface magnet : 500 L x 47 W x 25 H (mm)
- Strike plate : 180 L x 38 W x 11 H (mm)
- Voltage : 12/24 VDC
- Gross weight : 4 kg